УВАГА! Сайт працює у тестовому режимі.

Нотаріальна палата України (НПУ) – недержавна неприбуткова організація, що здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату.  Об’єднує нотаріусів усієї України і працює на підвищення професійних стандартів, захист їхніх прав і інтересів, прагне до гідного сприйняття нотаріату, його ролі і місця в юридичній і громадській системі.

Палата була створена 29 березня 2013 року, і з моменту державної реєстрації – 19 квітня 2013 року  – її членами стають всі нотаріуси, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах або здійснюють приватну нотаріальну діяльність. Згода нотаріуса на набуття членства в НПУ не потребується. НПУ налічує близько 7000 членів з усієї країни. Її органи управління – З’їзд нотаріусів України, Рада, Президент (Володимир Марченко), а також віце-президент і дві комісії – ревізійна і з професійної етики.

Принципи роботи НПУ – незалежність і законність, об’єктивність і неупередженість, сумлінність і чесність, повага до професії і висока культура поведінки. Наша відданість справі перетворює знання і досвід на упевненість в нотаріаті з боку українського суспільства.

Мета діяльності НПУ – об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них Законом України «Про нотаріат» обов’язків і забезпечення їхніх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Також Палата працює на втілення та застосування фундаментальних принципів системи нотаріату латинського типу, захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню їхнього професійного рівня та надання їм методичної допомоги, захист інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса.

стрічка новин